Da bude čisto!

Akcenat ovog projekta je stavljen na saniranje divljih deponija u prigradskom i ruralnom području, ali je projektom realizovano i postavljanje kanti za smeće i edukacija stanovništva o ekološki prihvatljivom ponašanju.

Divlje deponije predstavljaju, ne samo estetsko ruglo opštine, već su i izvor neprijatnih mirisa i mogućih zaraza, naročito u letnjem periodu. Pojedine devastirane lokacije, koje su očišćene tokom projekta, nalaze se u dolinama rečnih tokova, tj. u plavnom području, odnosno na samim obalama reka, koje su deo sistema za vodosnabdevanje opštine, te stoga možemo reći da je praktično, u većoj ili manjoj meri, celokupno stanovništvo Gornjeg Milanovca ugroženo.

Ručno smo očistili ukupno 10 teško pristupačnih lokacija i to na planinama Rudnik i Rajac, u selima Jablanica, Lunjevica, Grabovica i Kalimanići, kao i na više mesta na obali reke Despotovice. Anketirali smo građane Gornjeg Milanovca o njihovim stavovima kada su ekološki problemi u pitanju, organizovali okrugli sto za lokalne aktere sa temom divljih deponija u opštini, napravili i postavili 10 kanti za otpatke, sprovodili lokalnu medijsku kampanju, a volontere koji su mesecima učestvovali na akcijama čišćenja organizovali smo izlet u kanjon reke Gradac i grupni odlazak na Siroti mali hrčki, koju su izveli članovi pozorišta u Gornjem Milanovcu.

Za postignute rezultate nagrađeni smo lokalnom nagradom Beli labud, a nagrada je bila u vidu novca za kupovinu sadnica. Kupili smo prvih 6 sadnica Sibirskog bresta (Ulmus pumila), posadili ih na obalu Despotovice i tako započeli formiranje drvoreda.

Poseban efekat ovog projekta je taj što smo tokom njegove realizacije uvideli potrebu da treba nešto ozbiljno preduzeti kada je odlaganje elektronskog otpada u pitanju.Galerija

Promotivni materijal

Video prilog