Radionica “Solarni izvori energije kao odgovor na klimatske promene”

Radionica “Solarni izvori energije kao odgovor na klimatske promene”

Regionalni inovacioni startap centar Užice (RIS centar), u petak 24. septembra bio je domaćin radionice pod nazivom ‘’Solarni izvori energije kao odgovor na klimatske promene’’.

Prisustvovalo je 12 učesnika među kojima je bilo programera, zainteresovanih investitora, zaposlenih u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor i profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom u implementaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Učesnici su imali priliku da saznaju kakav uticaj na klimatske promene ima sektor energetike, koji tipovi solarnih sistema postoje, kako funkcioniše princip ‘’kupac-proizvođač’’, na koji način odrediti snagu solarne elektrane na krovu, koliko bi to koštalo i koji je predviđen period povraćaja takve investicije.

Tok diskusije je uglavnom išao u pravcu iznošenja problema sa kojima se suočavaju zainteresovani investitori koji su fizička lica, a koji bi želeli da ulože sredstva u izgradnju solarne elektrane. Kako i kakvu konverziju zemljišta izvršiti da bi se na toj lokaciji postavila elektrana, koju količinu energije bi EPS hteo da otkupi, koje su to licence koje bi investiror trebao da pribavi, bili su samo neki od problema sa kojima se suočio jedan od učesnika. Pored toga, povela se i diskusija o merama lokalnih samouprava za subvencionisanje nabavke solarnih panela, odsnosno kako su i same lokalne samouprave bile zatečene raspisivanjem ovakvog poziva od strane države, kao i da još uvek ne znaju kriterijume po kojima će građani ta sredstva moći da dobiju.

Radionica je nastala u okviru programa EKO-SISTEM Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).