Otpad na struju je i dalje pod naponom

Home / Otpad na struju je i dalje pod naponom

Brz razvoj tehnologija i stalna trka ka novijim i savremenijim sistemima doprinosi razvoju čovečanstva uopšte, pa tako i Srbije, ali i generiše ogromne količine elektronskih i električnih (EE) komponenti. U Srbiji danas EE otpad raste 3 puta brže od komunalnog. Svrstavanje ove vrste otpada u kategoriju opasnog, s jedne, i veoma niska zastupljenost u reciklaži s druge strane, iako je 70-80 % komponenti moguće reciklirati, jasno ukazuje na potrebu rešavanja ovog problema!
Stanovništvo i nadležne službe ne prepoznaju (i ne tretiraju) ovu vrstu otpada kao opasnu, tako da se on odlaže zajedno sa običnim komunalnim otpadom, a često završava i na divljim deponijama. Elektronske i električne komponente sadrže veliki broj kancerogenih materija i teških metala (kadmijum, olovo, živa, arsen, hrom itd.), koje je veoma teško ukloniti kada dospeju u životnu sredinu ili organizam, a period njihovog razlaganja je predugačak (neke od ovih supstanci se nikada ne razlažu!).
Nakon obuke volontera krenuli smo sa medijskom promocijom i obaveštavanjem građana. Akcije prikupljanja EE otpada smo realizovali metodom ”od vrata do vrata”, a 2-3 dana pre same akcije delili smo flajere sa obaveštenjem u kom periodu će akcija biti održana. Tokom dvomesečne kampanje prikupili smo 5.869,5 kilograma EE otpada, uredno spakovali na palete i organizovali transport u postrojenja SET reciklaže u Beogradu, a za uslugu recikliranja platili 69.260 dinara (10 din/kg, bez pdv-a).
Vredni volonteri izneli su teret najvećeg dela projekta, a kao nagradu organizovali smo izlet u Beograd i tom prilikom prvo posetili fabriku za reciklažu EE otpada (SET reciklažu), a zatim Beo Zoo vrt, Muzej FK Crvena Zvezda i sa istočne tribine odgledali kišni 137. Večiti derbi. 😊