Kampanju ‘’Oplaneti se! Recikliraj’’ realizovala je mreža ekoloških organizacija Zelena lista Srbije koju čini 12 organizacija iz 11 gradova širom Srbije. Kampanja se sastojala iz aktivnosti koje je svaka organizacija organizovala u svojoj lokalnoj zajednici i ekološkog-biciklističkog karavana koji je bio zajednička aktivnost mreže.

Problem divljih deponija, odnosno (ne)pravilnog odlaganja otpada, nije problem lokalnog karaktera, odnosno samo Gornjeg Milanovca, već praktično cele Srbije. Jasno je da Srbija na svom putu ka Evropskoj Uniji mora da usaglasi svoje zakone sa zakonima i direktivama Evropske Unije, ali to pre svega mora učiniti zarad sopstvene dobrobiti, odnosno dobrobiti njenih građana, jer problemi vezani za oblast životne sredine nisu (isključivo) estetskog karaktera, već prvenstveno zdravstvenog.

Prema zvaničnom opštinskom dokumentu, na teritoriji Gornjeg Milanovca evidentirano je tačno 100 divljih deponija. Kako je dokument star nekoliko godina, a u tom periodu su opštinske službe i organizacija GM Optimist imale akcije čišćenja, taj broj je nešto veći od 70, ali verujemo da su u međuvremenu nastale i nove, ali i da možda nisu sve ni ušle u prvobitni popis! U svakom slučaju broj je impozantan!

Organizacija GM Optimist je već radila na rešavanju problema divljih deponija, što je pored volonterskog angažmana na 10 akcija čišćenja, uglavnom od strane mladih ljudi, dovelo i do donošenja opštinske naredbe za čišćenjem 14 devastiranih lokacija i izdvajanja za te potrebe 1,5 miliona dinara iz opštinskog budžeta. Međutim to ipak nije dovoljno da bi se problem u potpunosti rešio, te je potrebno kontinuirano držati ovaj problem u žiži i nastaviti aktivnosti u cilju njegovog rešavanja i to na dva nivoa: prvi, kroz individualne akcije na lokalnom nivou, a drugi kroz aktivnosti Mreže ekoloških organizacija Zelena lista Srbije dopreti do donosioca odluka na nacionalnom nivou, tj. nadležnog Ministarstva i Skupštine Republike Srbije.

U sklopu svoje lokalne aktivnosti GM Optimist je realizovao sledeće aktivnosti:

  • Foto konkurs na kome smo pozvali sugrađane da nam pošalju lepu i ružnu stranu Gornjeg Milanovca. Stiglo je 34 fotografije, a izložba i proglašenje pobednika održani su u holu Tehničke škole Jovan Žujović. Nagrađeni su dobili diplome, kao i prigodnu foto i računarsku opremu.
  • Akcija čišćenja divlje deponije u Lazovom ševaru koja je okupila preko 50 volontera i tokom koje je prikupljeno više od 10 m³ otpada.
  • Nastavak sađenja drvoreda pored Despotovice koji je dopunjen sa 15 sadnica Sibirskog bresta (Ulmus pumila) koje su posadili učenici osnovnih škola Desanka Maksimović i Momčilo Nastasijević.
  • Ekološko-biciklistički karavan od Vranja do Novog Sada u periodu od 23. juna do 8. jula 2009. godine, tokom koga je 18 biciklista širilo ekološke poruke u Vranju, Leskovcu, Nišu, Aleksincu, Kruševcu, Trsteniku, Gornjem Milanovcu, Valjevu, Šapcu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu.