Životna sredina predstavlja jednu od važnih determinanti koje određuju zdravlje mladih, a njeno stanje u Republici Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou. Ovaj problem prepoznat je i u Nacionalnoj strategiji za mlade, u kojoj se navodi da: ”Mladi imaju interes i obavezu da se bave problemima životne sredine i održivog razvoja, jer moraju da žive sa posledicama onoga što su im ostavile prethodne generacije i moraju misliti o generacijama koje dolaze”.

Projekat ”Novi talas optimizma” objedinio je obrazovanje o značaju zaštite životne sredine, neformalnim putem, i konkretnih aktivnosti na terenu, kroz podsticanje aktivizma kod mladih i promovisanje volonterskog rada. Nakon promocije projekta u sve tri srednje škole u Gornjem Milanovcu (gimnazija, ekonomska i tehnička škola) i pripremnog sastanka sa odabranim učesnicima, organizovan je vikend seminar u odmaralištu JP Kolubara na Rajcu. Sedamnaest srednjoškolaca je, od stručnog osoblja, prvog dana seminara dobilo znanja iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, a drugog dana iz oblasti javnog nastupa i komunikacijskih veština. Nakon toga, drugi deo realizacije projekta podrazumevao je održavanje tri radionice, tokom kojih su učesnici seminara stečena znanja upotrebili za pripremu i realizaciju predavanja u svojim školama, na izabranu temu o značaju zaštite životne sredine.

Takođe, rezultati ankete koju su u Gornjem Milanovcu, tokom maja 2008., sproveli aktivisti organizacije ”GM Optimist” jasno ukazuju na zainteresovanost mladih za rešavanje ekoloških problema. Svi anketirani misle da treba više pažnje posvetiti zaštiti životne sredine, a preko 90 procenata bi se priključili takvim akcijama, ukoliko bi one bile organizovane.