O nama

Home / O nama

GM Optimist, u najširem konceptu, deluje u oblasti lokalnog razvoja i to najčešće na temi održivog razvoja. U prvim godinama rada fokus nam je bio na sistemu odlaganja otpada, pa smo od organizovanja volonterskih akcija čišćenja divljih deponija evoluirali do reciklažnog dvorišta koje je pune 4 godine radilo po modelu socijalnog preduzeća. U šali volimo da kažemo da smo jedni od najvećih izvoznika u gradu, jer smo preko 150 tona električnog otpada prikupili i prevezli na reciklažu (najvećim delom od građana, po modelu ”od vrata do vrata”). Vršimo periodični monitoring reke Despotovice, pored koje smo formirali i drvored koji svake godine obogaćujemo sa nekoliko novih stabala. Organizujemo predavanja u osnovnim i srednjim školama, pored ostalih, o temama o kojima učenici nemaju priliku često da čuju (npr. zagađenje bukom, održiva mobilnost, odrast). Od leta 2019. godine koordiniramo rad lokalnog startap centra u okviru koga promovišemo zeleno preduzetništvo i upoznajemo javnost sa zelenim tehnologijama.

Aktivistički pristup, uključivanje volontera i osluškivanje zajednice čine srž našeg delovanja pa smo tako pokretali teme pristupačnosti javnih objekata, renovirali teretanu AK Takovo i prilagodili je korišćenju osoba sa invaliditetom, inicirali i učestvovali u humanitarnim koncertima, uređivali javne površine i prostore (izletište Ždreban, zajedničku prostoriju osnovne škole u selu Gornji Banjani, reciklažni mobilijar za vrtić Sunce itd.)